Category: Uncategorized

ARTA DIVINAȚIEI

Divinaţia este o tehnică de obţinere a informaţiilor cu ajutorul unor entităţi superioare, spirite înalte: îngeri, arhangheli, sfinţi, serafimi, heruvimi, maeștri înălțați, etc, prin intermediul unor elemente intermediare, obiecte. Revelarea arhetipurilor prin divinaţie este un ghid. divinaţia încearcă să realizeze contactul conştient dintre viaţă şi arhetipurile ce există la un anumit moment în viaţa omului. ….  Read More

Loading