PUTERILE ASCUNSE ALE OMULUI

De ce totuşi omul foloseşte doar o mică parte din creierul cu care a fost înzestrat.

Iisus Cristos în Noul Testament, a spus că „dacă omul ar avea credinţa măcar cît un grăunte de muştar, i-ar spune unui munte să se mişte din loc şi muntele s-ar mişca.” Iisus este cunoscut prin multe minuni precum: citirea gîndurilor fariseilor şi ucenicilor, era rezistent la foame, oprea furtunile, mergea pe apă, învia morții, etc. Cum reușea fondatorul creştinismului să facă acest gen de minuni, oare nu prin folosirea întregii capacități a creierului. EL manevra cu maximă eficienţă energia corpului și legile sufletului, „vindecarea bolnavilor” sau chiar „învierea morţilor”.

De ce să nu dăm atenție la astfel de fenomene? Pentru că ele se manifestă fără ştirea noastră, aproape în fiecare zi! Se spune că ne aflăm într-o transmisie telepatică continuă cu alţi locuitori ai pământului şi că primim multe proiecţii psihice, iradieri telepatice, vise ale altor persoane, ce ne parvin din toate părţile. Orice element din Univers, viu sau amorf, este un emiţător, adică un iradiant şi în acelaşi timp, un receptor. Telepatia dintre două persoane aflate în aceeaşi cameră este la fel cu telepatia ce are loc între două persoane aflate la capetele opuse ale lumii.

Puterile omului sunt: Fenomenul Inedia, Levitaţia, Invulnerabilitatea, Elongaţia, Poltergaist, Deochiul, Premoniţia, Combustia spontană, Retrospecţia, Extracorporalizarea, Cititul cu palma, Ochii din piele, Mediumitatea, Meditaţia, Psihometria, Super Forța, Ecolocația, Super Memoria, Imunitatea la durere, Manipularea timpului, Hipnoza, Psihografia, Liberul arbitru, Vampirismul, Premoniţia, Magnetismul, Telepatia, Clarvederea, Clarauzul, Clarmirosul, Telekinezia,Channeling, Informaţiile onirice.

Din fericire toată lumea are asemenea puteri (cei ce vor și acceptă), dar din păcate nu toți le folosesc (cei ce sunt raționali și nu cred…).

Fenomenul Inedia este Unul din cele mai spectaculoase şi rare fenomene. În limba latină INEDIA înseamnă ,,fără hrană”, adică fără mâncare şi fără băutură. Uneori omul poate trăi fără să mănânce nimic, mulţi ani. Fenomenul poate apărea rapid şi este ireversibil. Persoana îşi poate continua activităţile în mod normal, fără să sufere cumva sau să-şi impună aceasta. Corpul oscilează ca greutate, dar nu slăbeşte mult, diferenţa fiind de la câteva sute de grame până la câteva kilogrme zilnic. El poate trăi numai cu energia corpului eteric care o primeşte din exterior. Nu este nevoie nici de alimente, nici de apă. Această calitate se poate obține și prin antrenament.

Levitaţia este capacitatea unor oameni de a se ridica de la pământ şi de a pluti în aer fiind o însușire a corpurilor de a pluti în aer, în anumite condiții ce par a contraveni legilor fizicii.

Fenomenul este cunoscut şi practicat din vechi timpuri, de vraci, vrăjitori și sfinți, pe baza cunoştinţelor secrete, dar şi tehnicilor ce şi le însuşeau într-o perioadă de iniţiere, prin voință, fără ajutorul vreunei tehnic moderne de tip electromagnetic sau sprijin material.

Această tehnică poate apărea și spontan la persoane ce se roagă.

Invulnerabilitatea este un fenomen, din vechime, cunoscut, ce nu este încă explicat. Fenomenul se referă la: invulnerabilitatea mecanică reprezentată prin contactul cu diverse obiecte, fără consecinţe. Fenomenul termic se referă la contactul cu focul, fără consecinţe şi cel chimic, ce se referă la contactul cu substanţe chimice, care oricât ar fi de puternice, nu lasă urmări.

Câteva exemple: în anumite ritualuri în Africa, Asia, Australia şi America de Sud, membrii unor triburi încearcă să îşi străpungă pieptul cu un cuţit fără să se rănească, ei fiind în transă. Cunoscuţii fachiri ce merg pe jar, cu tălpile goale. În aceste situaţii nu suferă nici omul nimic, dar nici hainele de pe el.

Sunt multe forme de invulnerabilitate cunoscute ca: ingerarea unor substanţe, ca acizi sau săruri chimice, ce ard în mod normal organismul, ingerarea de sticlă, acei mâncători de sticlă, unele persoane aruncate în foc ce nu ard sau anumiţi oameni care în duel au fost străpunşi de săbii, fără nici un efect, adică scoțând sabia, vindecarea vine pe loc, rămânând doar o mică cicatrice în locul de contact. În momentul când ies din transă aceste personaje devin însă vulnerabile.

Elongaţia este o calitate a unor oameni ce se referă la alungirea unor dimensiuni ale corpului. Aceste fenomene sunt rare, la fel ca şi contracţia, ce se referă tot la micșorarea dimensiunilor corpului. Revenirea la dimensiunile originale, se întâmplă lent sau brusc, depinzând de cel ce practică acțiunea și cât o poate controla.

Fenomenul POLTERGEIST a fost înregistrat din vechi timpuri. Termenul derivă din limba germană ce înseamnă ,,fantomă gălăgioasă”. Fenomenul este însoţit întotdeauna de zgomote: lovituri uşoare, ciocănituri, tropăit, aprinderea unui foc în sobă, căderi de pietre, dereglarea aparaturii elecrocasnice, spargerea unor vase din ceramică, sau sticlă, trântirea uşilor, deschiderea ferestrelor, a sertarelor, deplasarea mobilei, scuturarea paturilor, oftat, mormăit, strigăte, etc. Fenomenul nu este de dorit şi poate fi înlăturat.

Manifestările de tip poltergeist sunt produse printr-o activitate psihică explozivă ce emană dinspre cel ce o produce, o persoană prezentă.

Fenomenul se aseamănă cu psihokinezia ce este proprietatea unor persoane de a deplasa obiecte prin aer cu puterea minții, sfidând legile fizicii.

Se pare că producerea lui este legată de o persoană frustrată ce nu este capabilă să se exteriorizeze, adunând energie internă ca o tensiune, ea având capacitate psihokinetică, la un anumit moment trebuind eliberată.

Altă explicaţie este că fenomenul este legat de sistemul de lanţuri de gluoni, cu producere de ultrasunete sau plasmă şi apare ca rezultat al modificării câmpului geomagnetic al Pământului.

Deochiul și vampirismul sunt fenomene răspândite, la baza cărora se află acţiuni negative, intenţionate sau nu, a unui om asupra altui om, folosind energia internă personală, cu aplicarea informaţiei negative.

Altfel spus deochiul provoacă o spargere a aurei, iar scurgerea de energie continuă duce la dureri de cap, rău de la stomac, temperatură şi nu răspunde la nici un tratament medicamentos.

Vampirismul provoacă o legătură energetică cu altă persoană, printr-un canal energetic, de unde își trage energia.

Deochiul se poate înlătura uşor energetic. O metodă simplă este o rugăciune spusă de mai multe ori: 3, 5, 7, cu o mână aşezată pe capul persoanei deochiate. Dacă îşi dă seama și poate, persoana îşi poate spune singură rugăciunea punând mâna pe stomac. Rugăciunea închide aura.

Vampirismul se elimină prin protecție energetică sau prin tăierea canalelor.

PREMONIŢIA sau Prezicerea viitorului sau harul profeţiei este capacitatea de a afla cu exactitate evenimente viitoare, mai apropiate sau mai îndepărtate în timp. Premoniţia sau precogniţia este fenomenul parapsihologic prin care anumite persoane pot accesa cunoaşterea unor evenimente, informaţii viitoare ce nu pot fi explicate în mod conştient prin cunoaşterea prezentă sau anterioară. Această îndeletnicire este cunoscută încă din vechi timpuri. Apariţiile unor oracole de notorietate au alimentat această dorinţă de a afla viitorul.

Această percepţie este dată numai unor persoane care merită şi care au demostrat că se poate face citirea viitorului. Din păcate aici este loc şi de multă păcăleală. Nu trebuie confundată premoniţia cu predicţia şi previziunea logică şi raţională.

Întrebarea este, dacă se poate prevedea viitorul, oare acest viitor ne este predestinat? Există oare posibilitatea de a se evita anumite dezastre ce ne sunt predestinate? Voinţa destinului este de neclintit oare? Răspunsul nu este clar, în sensul în care unele persoane au reuşit să modifice informațiile transmise prin vis, iar altele nu. De ce oare? Pentru că au înțeles lecția, au învățat-o și astfel s-a eliminat momentul periculos.

Au apărut astfel anumite tehnici, prin folosirea ajutorului unor intermediari, de a citi anumite momente din viitor precum: geomanţia, runele, tarotul, yi jing, cititul în cafea, zaruri şi în multe alte elemente legate de: apă, aer, cristale, oglinzi, vânt, palmă, foc, etc.

Deşi lumea oracolelor a apus de mult, misterele nu se lasă descifrate cu metode tehnice moderne.

Combustia spontană este aprinderea internă a corpului omenesc, ce duce la arderea aproape completă şi la moartea omului. Curios este că nu se aprinde suportul material ce se află sub omul culcat atunci când se produce combustia. Multe studii au fost făcute asupra acestui fenomen începând cu criminalişti, biochimişti sau medici legişti, însă fără rezultate.

Fenomenul se prezintă astfel: corpul se aprinde, arde mocnit, deoarece intern nu există oxigen, nu aprinde cearşaful pe care stă sau hârtii din apropiere, se găseşte doar o pată de cenuşă, pluteşte un fum gros, nu miroase a benzină sau altă substanţă inflamabilă.

Pentru arderea unui corp sunt necesare 9000 C cu aer, iar fără aer 16000 C, în încăperi închise.

S-a observat că persoanele care crează asemenea fenomene sunt persoane vârstnice, singure, sedentare, corpolente, de cele mai multe ori femei, aproape fără nici un scop în viaţă, ce determină căderi psihice și de aici anumite supărări care fiind acumulate, produc măcinarea internă până la distrugere.

Retrocogniţia sau retrospecţia este o calitate a unor persoane de a face un salt în trecut printr-o fereastră temporală, fiind o percepţie referitoare la evenimente trecute din viaţa sa sau din vieţi trecute ale altor persoane.

Ea se poate manifesta atât vizual, auditiv, cât și prin intermediul mirosului. Fenomenul se petrece ca şi cum ai merge pe o stradă şi făcând un pas la dreapta intri prin fereastra temporală, invizibilă, pe aceeaşi stradă, dar cu, ex: (500) ani mai devreme şi vezi ce se petrece acolo.

Retrocogniţia este o manifestare paranormală ce se raportează la aptitudini paranormale. Prin verificări s-a constatat că povestirile subiecţilor sunt reale mai ales când sunt și verificabile.

Una dintre explicaţiile date face apel la un concept prin care toate acţiunile există într-un anumit spaţiu și timp şi pot fi percepute doar prin clarviziune.

Extracorporalizarea se poate defini ca o capacitate umană de a-şi dubla şi exterioriza, pentru perioade scurte de timp, corpul astral. Fenomenul se întâlneşte la accidentaţi sau la persoane ce s-au născut cu o asemenea capacitate, la fachiri, la yoghini sau în cazul hipnozelor. Uneori fenomenul este întâmplător, iar alteori este realizat şi controlat de profesionişti.

Anumite persoane, în situaţii de criză, de exemplu un accident grav, se desprind de corpul fizic, datorită fricii, sau șocului emoșional şi călătoresc în alte zone depărtate, dar se întorc înapoi atunci când îşi revin pe patul de spital.

S-a observat că mulţi oameni au căpătat capacităţi deosebite, paranormale, după anumite şocuri ca: boli grave, accidente, lovituri, şocuri nervoase sau emoționale, temperatură mare, etc.

Citirea cu palma deschisă şi ochii închişi se face pentru a stabili încărcătura scrisului dintr-o scrisoare sau ce energii poartă o poză. În palmă există centri energetici, corespunzători celor 7 chakre cunoscute, ce pot deveni oricând senzori pentru determinarea energiilor emanate de scrisul cuiva sau de conţinutul bun, sau rău, al acelui înscris. Se poate citi astfel o scrisoare fără a o deschide.

Pentru a deschide acest văz, ce este ca şi clarvederea, „ochii din palmă” trebuie făcute câteva exerciţii.

Văzul prin intermediul pielii este o proprietate a senzitivităţii organismului. Centrii nervoşi existenţi la nivelul pielii, datorită măririi sensibilității se pot transforma în ochi, adică pot vedea/percepe/sesiza multe din informaţiile cu care pielea ia contact sau ce se află la o mică distanţă. Capacitatea pielii de a vedea prin anumiți centri energetici este un caz particular al percepţiei câmpului şi este legată de caracteristica ei psihoenergetică precum clarvederea.

Mediumitatea porneşte de la senzitivitate ca mediu rezonant, calitate ce face să simţi energiile subtile, care nu sunt simţite de oricine. Această calitate se poate obţine prin muncă și dorință, sau poate să fie dată şi să o poţi dezvolta.

În momentul unei meditaţii, a apariției telepatiei, mediumul se desprinde de corpul fizic datorită corpului astral. Acesta comunică cu corpul astral al celuilalt personaj obţinând astfel informaţii despre acesta, iar când se întoarce în corpul fizic, revine cu informaţiile obţinute.

Meditaţia ajută la aflarea unor răspunsuri, la echilibrare, la liniştire, la intrarea în altă zonă a simţurilor, înţelegând materia altfel şi intrarea în zona spirituală. Te ajută de asemenea să ajungi unde vrei în timp şi spaţiu, să vezi organele din interiorul tău, să vezi drumul pe care îl vei urma, dar pentru aceasta trebuie să fii curat spiritual. Meditația depășește toate barierele pe care societatea le-a creat pentru a vă împiedica să înțelegeți universul. Ea înlătură barajele din drumul vostru. Este un fenomen controlat în zona alfa de vibrație.

Psihometria este o capacitate ce o completează pe cea a clarviziunii. Nu s-a reuşit o mare diferenţiere între cele două calităţi. Viziunile unui asemenea personaj sunt despre trecut. Astfel prin contact, specialistul va şti ce dorește să afle, ex: ce este într-o cutie fără să o deschidă, dacă atinge un parfum ştie ce este în el, dacă pune mâna pe o scrisoare poate şti ce este scris în interior sau de pe o piatră, momente din istoria ei.

Aşa observăm că toate obiectele au o încărcătură energetică şi că ele transmit ceva ce poate fi citit altfel.

Magnetismul se manifestă în mai multe feluri. Magnetismul există la roci, plante, animale dar şi la oameni. El se manifestă prin atracţia faţă de unele persoane, faţă de obiecte şi faţă de câmpul magnectic al aparatelor ce au câmpuri electromagnetice. Există unele persoane ce au capacitatea de a-şi lipi magnetic, obiecte pe piele.

Toate substanţele suportă încărcături datorită părţilor componente ca: ioni (pozitivi sau negativi), electroni (negativi), protoni, mezoni, miuoni, bozoni, etc.

Magnetismul este explicat ca fiind format din dipoli, plus şi minus, ce se orientează creând materiale magnetice. Magnetismul animal sau omenesc nu este încă bine explicat, dar bineînţeles că seamănă cu feromagnetismul metalic.

Telepatia este capacitatea de a transmite şi recepţiona o informaţie, idee sau imagine, de la distanţă. În funcţie de frecvenţa de emisie (transmitere) a gândului se poate produce: telestezie (transmiterea senzaţiilor), psihokinezie, clarvedere, clarauz, refacerea funcţiilor, etc.

Această transmisie se face datorită undelor de tip electromagnetic de o frecvenţă foarte mare şi de putere mică. Vibraţia transmisă este, se pare, subatomică: leptonică, mezonică şi miuonică.

Clarviziunea este vederea cu al treilea ochi, în timp şi spaţiu, în interior sau exterior. Ea poate fi în: cristale, oglindă, sfera de sticlă, în apă, într-un obiect lucios, pe perete alb sau hârtie ori într-o cameră întunecată.

Această capacitate de a sesiza vibraţii subtile ale luminii astrale poate fi: eterică, astrală sau mentală, în funcţie de planul pe care se exercită și poate fi: simplă, atunci când se văd entităţi în timp, sau evenimente trecute şi viitoare şi în spaţiu, atunci se văd la distanţă obiectele, fenomene sau diverse persoane.

Claraudiţia este capacitatea de a auzi sunete ce nu se pot percepe cu urechea fizică. Se aude cu mintea. Claruzul este un termen pentru auzul psihic. Unele sunete sunt percepute având senzaţia de audiție, altele sunt percepute chiar cu urechea. Prin exerciţii şi dorinţa de a auzi se poate ajunge la această percepţie a unor vibraţii fine, vibraţii din afara zonei de sunete perceptibile cu urechea: ultrasunete (peste 18.000 Hz-40.000Hz) şi infrasunete (2 – 18 Hz).

Clarmirosul este legat de un alt centru energetic din cap. Această caracteristică ajută la a simţi mirosul oricărei substanţe, de la orice distanţă sau printr-o cutie închisă, de exemplu un parfum într-o sticlă sau un deodorant, fără să-l deschizi sau o mâncare ce se pregăteşte acasă, când sunteţi pe drum, sau se gătește la televizor.

Telekinezia este capacitatea de a acţiona asupra obiectelor, deplasându-le sau îndoindu-le. Se pare că se crează un câmp fizic, puternic, de tip electromagnetic, cumulat cu semnale acustice de 0,01s. Unii cercetători presupun că se acţionează cu forţa gândului (psihokinezia), acesta fiind de esență imaterială, energetică, ce influenţează și substanţele nemateriale.

Channelingul este activitatea prin care un iniţiat al Luminii deschide un canal securizat de lumină, de pe coordonatele locului său, direct cu anumiţi interlocutori din Astral, prin care comunică cu aceştia, în diverse probleme esenţiale ale misiunii sale ca: ştiinţe oculte, divinaţie, medicină, karmă, soartă, destin, etc.

Originea comunicării astrale se pierde în negura timpurilor căci dintotdeauna omul a fost interesat de fenomenele supranaturale încercând să comunice, pe diferite căi, cu zeii, atotştiutorii Lumii Astrale.

Canalul de lumină şi energii astrale este o cale de legătură cu Lumea Spirituală.

CITIREA INFORMAŢIILOR ONIRICE (VISELE) Se ştie că din cele mai vechi timpuri, visele au ajutat oamenii să citească viitorul. Ghiduri pentru traducerea informaţiilor sub formă de imagini sau sunete, au apărut încă din perioada persano – egipteană. Visele au legătură cu viaţa de zi cu zi, recentă sau viitoare. Visele sunt de două feluri: 1 – vise ce dau informaţii despre viitor (premonitorii) şi 2 – vise ce dau informaţii despre sănătatea actuală, dezechilibre nervoase din timpul zilei, ce tocmai a trecut sau probleme fiziologice. Astfel, flămândul visează ospeţe, soldatul război sau pace, avocaţii procese câştigate, etc.

Super Forța – femeia care a ridicat o mașină cu mâinile în situție critică.

Văzul cu urechiile (Ecolocația) – Prin această putere își compensează lipsa de vedere, cu un simț foarte dezvoltat al auzului, ce poate înlocui vederea. Capacitatea de înlocuire a simțurilor este reală. Orice om poate învață să facă acest lucru și fără să-și piardă vederea.

Super Memoria – Creierul are abilitatea să stocheze absolut toate informațiile văzute, auzite sau experimentate vreodată.

Imunitatea la durere – în momente de șoc și traumă, creierul oprește durerea. Persoane bolnave de CITP își mușcă des limba, degetele și beau lichide foarte fierbinți.

Manipularea timpului – Ofițerilor de poliție implicați în schimburi de focuri li se mărește capacitatea, uneori, de a vedea gloanțele, parcurgând distanțele foarte încet. Unul dintre ei spunea, „În timpul unui schimb violent de focuri, în haosul acela brusc, am rămas nedumerit în momentul în care vedeam halbe de bere care zburau pe lângă mine foarte încet. Pompierul în momentul în care pădurea a luat foc rapid și flăcările se îndreptau spre el, trebuia să gândească foarte rapid pentru a evita să ia foc, iar momentul crucial s-a simtit ca și cum cineva a încetinit toată mișcarea. Creierul controlează cât de repede se mișcă timpul pentru fiecare dintr noi, uneori secundele pot deveni ore.

Creierul intră într-o stare de alertă și trece peste orice fel de gândire analitică, sau rațională, preferând să ia o decizie cât mai rapidă. Majoritatea proceselor de gândire logică, în astfel de momente, sunt întrerupte și acționam din instinct. Și pentru că gândim atât de repede, lumea pare să se miște foarte încet. Neo din filmul „Matrix” nu a avut niciodată abilitatea să oprească timpul. El doar se mișca foarte repede.

În sfera mentală operezi cu timpul, în sfera astrală, cu spațiul cu culoare, cu forme, iar în lumea materială, lucrezi simultan, cu unități de timp și spațiu.

Sugestia poate fi indusă cu voce tare, sau prin telepatie. Ea poate fi limitată în timp, făcută într-un mod în care să funcționeze într-o anumită perioadă în viitor, timpul ales, ca sugestia să funcționeze, fiind imprimat în subconștientul subiectului.

Citirea gândurilor se poate face prin imagini, intuiție sau inspirație, etc., totul depinzând de atitudinea mentală. Gândurile unei persoane pot fi citite și de la distanță și ca orice idee, cuvânt și acțiune își are modelul în akașa. Formarea gândurilor este un proces intelectual, sau imaginativ. Gândurile generate de imaginație sunt mai ușor de citit.

Psihografia este o variațiune a psihometriei. Prin obiectul de legătură, persoana ce a trimis o scrisoare, poate fi văzută în toate fazele vieții și se poate stabili, prin intermediul obiectului sau scrisorii, o legătură prin care persoana să fie influențată mental, astral și fizic.

O legendă veche spune că, mai demult, oamenii erau puternici și au început să se considere dumnezei. Dar au profitat atât de mult de puterea divină din ei încât Brahma, stăpânul zeilor, a decis să le ia aceste puteri și să le ascundă într-un loc unde va fi imposibil de găsit. Brahma a exclamat, când a găsit: „Iata ce vom face cu puterile divine ale omului! Le vom ascunde adânc înăuntrul lui pentru că este singurul loc unde nu va căuta.” De atunci omul caută în toată lumea exterioară, explorează, urcă și sapă, s-a dus pe Lună, căutând ceva ce, în tot acest timp, calitățile se află înăuntrul lui.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *