Prezentari

PREZENTARE 1

„Ideea cărţii „ROMÂNI DE GENIU ȘI ARTA DIVINAȚIEI” pe care ing. Dr. Liviu Andronovici, cu mult curaj ne-o propune este determinată de bătălia care se duce în ascuns cu privire la stabilirea adevărului asupra originii şi istoriei poporului român şi a marii sale creativități. În acest moment al evoluţiei civilizaţiei umane ar fi deosebit de important să înţelegem mesajul cărţii D-lui Liviu Andronovici, acela de a ne cultiva îndelung neglijata abilitate de accesare a in-informaţiei din câmpul akashic, prin care am beneficia de legături mai strânse cu natura, am putea dobândi intuiţii fundamentale privind căile de rezolvare a problemelor civilizaţiei noastre evoluate tehnologic. Folosind tehnicile şi proprietăţile biologice ale unor oameni bazaţi pe percepţie şi creaţie, am găsi şansele energiei permanente şi poate susţinerea echilibrată a vieţii pe Terra. Dl. Ing. Liviu Andronovici, având o evidentă putere de creaţie, face la sfârşitul cărţii o trecere în revistă a istoriei inventicii româneşti de renume internaţional, începând cu anul 1453.”

Prof. Univ. Dr. Marioara Godeanu

PREZENTARE 2

Este interesantă cartea „Marea piramidă între știință și ezoterism” pentru că aduce noutăți în acest domeniu vast și căutat de foarte mulți oameni din lume.
Din nou se observă înclinația inginerului de a explica fenomenele, care nu sunt povești sau impresii, din punct de vedere științific. În prima parte reușește să strângă și să concentreze o seamă de teorii existente și demonstrațiile lor din punct de vedere științific, fizic. Partea a doua este puțin mai aridă pentru un necunoscător, dar așa reușește să demonstreze și cu cercetări proprii că efectul de piramidă există și se manifestă și asupra mineralelor, nu numai a plantelor sau oamenilor. Reușește astfel, să facă, deasemenea, niște legături interesante, între unghiurile piramidelor, forma lor, forma turlelor bisericilor, materialele folosite la construcția acestora și deschiderile centrilor energetici umani.

Maestru internațional extrasens Alexandra Moșneaga

PREZENTARE 3

Conţinutul lucrării este din punct de vedere ştiinţific, prezentat în mod explicit şi riguros.
Este cunoscut faptul că prin aplicarea vibraţiilor de înaltă frecvenţă se asigură metalelor turnate o structură fină şi compactă. Tratamentul cu microunde este mai rar folosit în domeniul turnării metalelor, dar acestea sunt cunoscute ca purtătoare de energii mari. Lucrarea arată existenţa undelor ionizante de tip gama și beta, în piramidă, unde ce pot influenţa cristalizarea metalelor prin radiaţie. Partea experimentală a lucrării oferă, din punct de vedere tehnic, interesante date referitoare la structura cristalină a unor probe turnate în interiorul unei piramide. Datorită modificării structurii cristaline se obţin metale cu proprietăţi mecanice superioare.
Ca o consecinţă directă a acestor vibraţii se pot obţine materiale cu proprietăţi mecanice superioare.
D-nul inginer Andronovici a deschis un drum care ar putea fi continuat și cercetat în viitor. Acest pas poate fi luat ca referinţă, modificările de structură evidente ale probelor obţinute pot constitui puncte de plecare în cercetările ulterioare.

Prof. Univ. Dr. Ing. Mărginean Ion

764total visits,1visits today