PUTEREA CUVINTELOR

Cuvintele nu doar reflectă realitatea ci o și crează. Vorbind, poţi să-i induci cuiva o poftă de a mănânca ceva, poți crea imaginea muntelui sau a mării, să-i vină ideea să se ducă în excursie, etc.

Cuvintele au încărcătura energetică, sunt energie mecanică, vibrează pe anumite note, creând sunete, vibraţii plăcute sau neplăcute. Deci este bine să folosiți cuvinte ce vă fac plăcere. Imediat ce mintea produce rostirea cuvântului, el dă comandă la creier şi acesta execută. Dacă vă faceți rău singuri este problema dvs, dar nu transmite sau nu emiteți către ceilalalţi aceleaşi cuvinte urâte. Cuvintele primesc o forţă suplimentară în funcţie de nivelul de conştiinţă şi cât de mult trăim ceea ce pronunţăm. Deci aşa se pot face și reglaje ale sănătății, prin repetiţia cuvintelor pozitive: bine, sănătos, vioi, puternic, adevăr, curățenie, puritate, iubire, etc. Acestea crează o autosugestie şi mintea răspunde, astfel formându-se lupta şi refacerea organismului.

În starea alfa forţa cuvintelor creşte. Este stabilit că orice cuvânt are o vibraţie mecanică atunci când este emis.

Se spune că la început a fost „Cuvântul”, cel ce a creat, dar înainte a fost gândul ce a produs cuvântul.

Numele reprezintă cuvinte ce pentru fiecare om devine o expresie a personalității sale și îi deschid un anumit drum de evoluţie.

PUTEREA CUVINTELOR ÎN RELIGIE

Mintea este translator al intenţiilor noastre, pune etichete, prelucrează şi înmagazinează informaţii sub diverse forme: auditive, olfactive, vizuale, gustative, tactile.

Cu ajutorul cuvintelor se pot deschide centrii energetici (chakrele), atât cu mantre, cât şi cu alte cuvinte bine cunoscute şi folosite şi în rugăciuni. Putem pune în vibraţie organe dezechilibrate, ajutându-le să intre în vibraţia lor normală. Astfel, pentru deschiderea chakrelor se pot folosi următoarele cuvinte: chakra 1 – minune, 2 – bucurie, 3 – cer, 4 – sănătate, 5 – bogăţie, 6 – binecuvântare, 7 – sfinţire şi 8 – libertate, iar la chakra 3 la picioare (genunchi) – pământ.

Funcţia creierului se poate activa cu cuvântul Soare sau Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl deschide funcţia sistemului glandular, de aici se poate observa că boli ale creierului sau glandelor au legătură directă cu lipsa credinței.

Când Dumnezeu i-a dat omului viaţa, i-a suflat în nări, energie vitală, i-a dat respiraţia, prin cuvântul rugăciune.

Cuvintele Iisus Fiul, acţionează asupra sistemului nervos central şi a simţurilor. Cuvântul Căutare deschide funcţia sistemului limfatic. Rugăciune – deschide sistemul respirator.

Curăţenie – acţionează pe sistemul osos. Cuvântul Credinţă pune în vibraţie tendoanele şi ligamentele. Puritatea – reface sistemul circulator. Ispita este stomacul, vezica biliară este cel Rău, Păcatul este sexul, iar Minciuna este pancreasul. Cuvântul Împărăţie reface coloana vertebrală. Puterea – reface muşchii. Mântuirea – deschide sufletul. Adevărul – curăţă canalele energetice. Sfânta Treime este formată din Credinţă, Rugăciune şi Curăţenie adică legătura dintre sistemul respirator şi cel osos prin intermediul tendoanelor. Cuvântul Libertate deschide chakra a-8-a, pentru cine o are. Cuvântul Neant deschide chakra a-9-a. Pâinea noastră cea de toate zilele, nu este mâncarea, ci cultura, adică se acţionează asupra materiei cenușii.

De aici se poate observa că toate aceste cuvinte pozitive readuc viaţa şi refacerea, doar să le folosiţi.

O rugăciune cu cuvintele de mai sus fiind şi deschideri și reechilibrări, în acelaşi timp, ați putea folosi și încerca să vedeți cum funcționează: Dumnezeu Tatăl și Iisus Fiul mă ajută să Caut prin Rugăciune și Credinţă: Curăţenia, Puritatea, Împărăţia lui Dumnezeu, Puterea credinței, Mântuirea, Adevărul divin, Pâinea noastră cea de toate zilele, Minunea vieții, Bogăţia sufletului, Bucuria de a fi Sănătos, între Cer și Pământ și, fereşte-mă de Păcat, Ispită, Minciună și cel Rău și, Binecuvântează și Sfinţeşte acestă Rugăciune, pentru a-mi da Libertate divină, Aşa să fie (Amin).

Orice rugăciune are puterea să deschidă anumiţi centri energetici sau să activeze unele organe.

Astfel: „Tatăl nostru” deschide sistemul glandular, începând cu chakra 6 – Ajna, – „care eşti în ceruri”, deschide chakra 3 – Manipura, – „sfinţească-se numele Tău”, deschide chakra 7 – Sahasrara, „Facă-se voia ta”, activează funcţia creierului, „Fie împărăţia ta”, activează funcţia coloanei vertebrale, „Precum în cer aşa şi pe pământ”, sunt două deschideri, cer – Manipura şi pământ – genunchi, „Nu ne duce pe noi în ispită” activează funcţia stomacului, „Ne iartă nouă păcatele” activează funcţia genitală, „Ne izbăveşte de cel rău” activează funcţia biliară, „Pentru că a ta este împărăţia, puterea şi mărirea”, activează pe rând coloana, muşchii şi partea superioară a capului (scalpul). Observaţi că această rugăciune începe de la cap şi se termină tot la cap, după ce a făcut o coborâre, ca un cerc, activând chakre şi organe într-o anumită ordine, astfel încât să se închidă aura. Tot aşa se explică de ce la deochi, o rugăciune, ajută la eliminarea lui, adică astfel se închide spărtura aurei.

Crezul este simbolul credinţei. El începe cu: „Cred întru-unul Dumnezeu”, deci începe prin deschiderea funcţiei capului, apoi se adaugă „atotţiitorul cerului şi al pământului”, deci se deschid alţi 2 centri energetici, Manipura şi genunchii. În cadrul crezului mai există cuvinte ca: Iisus – ce deschide simţurile, lumina – ce intră pe chakra 7 – hipofiza și pe glanda pineală şi deschide clarvederea şi înţelegerea, apoi cuvântul adevăr, care se şi repetă, curăţă canalele energetice, mântuire, ce se repetă, deschide sufletul, împărăţie – coloana vertebrală, înălţare – chakra 7 – hipofiza – spiritualitatea, înviere – cortexul, reprezentând invierea spiritului ce a ajuns, prin evoluţie, din sacru, prin coloană, până în vârful capului, apoi cuvântul botez, ce reprezintă protecţia divină, pe chakra 4 – suflet, apoi fericire pe chakra 4 – inimă şi, sfinţire, spre sfârşit, ce deschide prin chakra 7, epifiza.

Paraclisul Maicii Domnului se citeşte la nevoie, atunci când sufletul este trist. Se începe cu – „Binecuvântat”, ce deschide chakra 6 – Ajna, – care este Dumnezeu, ce intră în rezonanță cu capul. Apoi apar cuvinte ce se regăsesc şi în Crez, sau Rugăciune precum: suflet, milostivenie, păcate, mărire, ispită, mântuire, Maică, comoară de tămăduiri, miluieşte, luminează, pacea ta, tămăduieşte, rugăciune, credinţă. Aşa se observă că se lucrează pe cap şi suflet şi pe eliminarea problemelor: ispita, păcate.

Acatistul este rugăciunea de: dezlegare, vindecare, refacere, curăţare şi înălţare. El începe prin: „- Împărate ceresc”, adică se lucrează pe coloană şi chakra 3, apoi, curăţă – sistemul osos şi mântuieşte ce deschide sufletul, continuă cu Sfinte Dumnezeule, adică chakra 7 şi capul, miluieşte activează inima, cuvinte ce se repetă. Mai apar cuvinte ca: botez, lumină, Iisus, bucuraţi-vă, îngeri ce deschid funcţia hipotalamusului, apoi cuvântul biserică – hipofiza + cortexul, iar cuvântul strălucire deschide tiroida. Mai apar numele unor sfinţi ca: Ioan gură de aur, Vasile, Grigorie, Antimie, Arcadie, etc.

Se poate observa, ca o concluzie, că printr-o citire lentă şi repetitivă, toate rugăciunile folosesc vibraţia şi forţa cuvintelor, pentru a deschide funcţia unor organe, sau unele chakre (centri energetici), pornind de sus în jos, de la cap, prin cuvântul Tatăl, sau Dumnezeu, spre picioare adică pământ şi apoi revenind la cap prin sfinţire, înălţare, sau amin, cu care se încheie cercul rugăciunilor.

Mântuirea este scoaterea sufletului din suferință.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *